PostgreSQL

Redmine

Redmine

Redmine یک برنامه وب مدیریت مدیریت انعطاف پذیر است.با استفاده از چارچوب Ruby on Rails ، کراس پلت فرم و پایگاه داده متقاطع است.
Weblate

Weblate

Weblate ابزاری برای ترجمه وب است که دارای ادغام VCS محکم است.
Airesis

Airesis

ابزاری برای تصمیم گیری ، Airesis جوامع و گروه ها را قادر می سازد تا خود را با روشی سازنده سازمان دهند.
PartKeepr

PartKeepr

PartKeepr یک نرم افزار مدیریت موجودی قطعات الکترونیکی است.این به شما کمک می کند تا قسمت های موجود خود را ردیابی کنید و به شما در سفارش دوباره قطعات کمک می کند.
Jam.py Postfix Aliases

Jam.py Postfix Aliases

برنامه وب برای مدیریت فقط Postfix Aliases با تعداد زیادی دامنه مدیریت شده (> صدها).مدیریت کاربر ساده ، AD auth ، پایتون 3 سازگار است.
Prisma/DB

Prisma/DB

Prisma / DB Aprismatic یک سکوی ایمن برای مدیریت و پردازش داده با محوریت محرمانه بودن اطلاعات است.