Alarm Clock: Sleep With Sheep

Alarm Clock: Sleep With Sheep

خواب با گوسفند در 90 چرخه دقیقه یک ساعت زنگ دار است که شما را بین مراحل به اصطلاح REM خواب از خواب بیدار می کند و باعث می شود احساس طراوت و پر انرژی کنید
alarm-clock-sleep-with-sheep

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های Alarm Clock: Sleep With Sheep برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

SleepyTi.me

SleepyTi.me

Sleepyti.me یک ماشین حساب خواب است که می تواند به شما در محاسبه زمان خوابیدن کمک کند.sleepyti با شمارش عقب در چرخه خواب.
  • نرم افزار رایگان
  • Web
Sleep TIMER

Sleep TIMER

Sleep TIMER به شما امکان می دهد تا برنامه های پس زمینه ، از جمله پخش کننده های صوتی را در زمان مشخص متوقف کنید.
Go To Bed

Go To Bed

برو به رختخواب شما را تشویق به خواب بیشتر می کند.وقتی زمان خوابتان است یادآوری کنید ، خواب خود را ردیابی کنید و با دوستان خود به رقابت بپردازید! ویژگی ها یادآوری خواب قابل تنظیم
  • نرم افزار رایگان
  • iPhone