Apparel Connect

Apparel Connect

ERP پوشاک کامل و سیستم تولیدی ساخته شده برای تولید کنندگان پوشاک و خرید خانه.
Apparel Connect Garment ERP Software یک نرم افزار تولید برنامه ریزی برای تولید پوشاک ، پوشاک و تولید کنندگان مد و خرید خانه است.
apparel-connect

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های Apparel Connect برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

AIMS360

AIMS360

AIMS360 یک نرم افزار مبتنی بر ابر ، کاملاً یکپارچه و مدیریت و پردازش تولید برای تولید کنندگان مد ، عمده فروشان ، واردکنندگان و توزیع کنندگان است.
  • نرم افزار رایگان
  • Web
ApparelMagic

ApparelMagic

ApparelMagic انتخاب برتر صنعت برای نرم افزار پوشاک است.مجموعه ERP مد ما می تواند در انفجار رشد ، به حداکثر رساندن درآمد و محافظت از سود شما به شما کمک کند.