Archive-It

Archive-It

یک سرویس بایگانی وب برای برداشت و حفظ مجموعه های دیجیتال
archive-it

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های Archive-It برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

Wayback Machine

Wayback Machine

در بیش از 150 میلیارد صفحه وب بایگانی شده از سال 1996 تا چند ماه پیش مرور کنید.
Archive.is

Archive.is

Archive.is به شما امکان می دهد "از یک صفحه وب عکاسی کنید" که همیشه در دسترس خواهد بود حتی اگر صفحه اصلی تغییر کند یا حذف شود.
  • نرم افزار رایگان
  • Web
ArchiveBox

ArchiveBox

arch بایگانی وب خود میزبان منبع آزاد.تاریخچه / بوک مارک ها / جیب / Pinboard / موارد دیگر را مرور می کند ، HTML ، JS ، PDF ها ، رسانه ها و موارد دیگر را ذخیره می کند.
  • نرم افزار رایگان
blit

blit

عکس های خودکار ، برنامه ریزی شده به صندوق ورودی شما.