Big Files Finder

Big Files Finder

آنالایزر فضای دیسک.
  • برنامه پرداخت شده
  • Mac
آنالایزر فضای دیسک.
big-files-finder

سایت اینترنتی:

گزینه های Big Files Finder برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

SpaceSniffer

SpaceSniffer

SpaceSniffer یک برنامه کاربردی است که به شما ایده می دهد که چگونه پوشه ها و فایل ها در دیسک های شما ساختار می یابند.
  • نرم افزار رایگان
  • Windows
DaisyDisk

DaisyDisk

با DaisyDisk می توانید با پیدا کردن سریع و حذف پرونده های بزرگ ، بی فایده ، فضای دیسک را آزاد کنید.
  • برنامه پرداخت شده
OmniDiskSweeper

OmniDiskSweeper

OmniDiskSweeper یک ابزار Mac OS X است که به سرعت می توانید فایلهای بزرگ و بی فایده را پیدا کرده و حذف کنید.
  • نرم افزار رایگان
  • Mac
Memory Monitor: Disk, Storage & Processor Info

Memory Monitor: Disk, Storage & Processor Info

برنامه مانیتور حافظه برای نظارت و بهینه سازی دستگاه iPhone / iPad یا iOS شما استفاده شده است.با استفاده از این برنامه می توانید تمام اطلاعات مربوط به پارامترهای دستگاه خود مانند استفاده از دیسک ، پردازنده ، ذخیره سازی و نظارت عمومی را بدست آورید.