Cache Status

Cache Status

وضعیت حافظه نهان وضعیت آسان حافظه نهان و ابزار مدیریتی است که درست در نوار آدرس شما قرار دارد.
وضعیت حافظه نهان وضعیت آسان حافظه نهان و مدیریتی است که درست در نوار آدرس شما قرار دارد.
cache-status

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های Cache Status برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

Cacheman

Cacheman

Cacheman یک برنامه ویندوز است که برای بهینه سازی رایانه شما با بهینه سازی حافظه پنهان ، مدیریت رم و تنظیم دقیق تعدادی از تنظیمات و خدمات سیستم طراحی شده است.
  • برنامه پرداخت شده
  • Windows
PC Bean & Clean

PC Bean & Clean

PC Bean & Clean یک نرم افزار کارآمد و قابل اعتماد است که هدف اصلی آن این است که به شما اجازه دهد با خلاص شدن از شر قدیمی و ... عملکرد رایانه خود را افزایش دهید.
  • نرم افزار رایگان
  • Windows
MozillaCacheView

MozillaCacheView

MozillaCacheView یک ابزار کوچک است که پوشه حافظه نهان مرورگرهای وب Firefox / Mozilla / Netscape را می خواند ، و لیست تمام پرونده های موجود در حافظه نهان را نشان می دهد.
  • نرم افزار رایگان
  • Windows
RAMRush

RAMRush

RAMRush یک ابزار مدیریت و بهینه سازی حافظه رایگان است.این می تواند به طور کارآمد استفاده از حافظه سیستم ویندوز شما را بهینه کند ، رم فیزیکی را آزاد کند و سیستم شما را بهتر کند.
  • نرم افزار رایگان
  • Windows
Fresh RAM

Fresh RAM

حافظه فیزیکی از مهمترین موارد یک سیستم کامپیوتری است.
  • برنامه پرداخت شده
  • Windows