ConvertSpeech

ConvertSpeech

ConvertSpeech.com شما را قادر می سازد صوتی گفتاری یا ضبط شده خود را از زبان انگلیسی ایالات متحده به متن نوشتاری تبدیل کنید.
  • نرم افزار رایگان
  • Web
به سادگی پرونده MP3 / WAV / MP4 یا FLAC خود را انتخاب کرده و در موتور ما بارگذاری کنید.پس از مدتی پردازش ، متن پرونده صوتی خود را به شما ارائه می دهد.ConvertSpeech.com در حال حاضر تشخیص گفتار آنلاین را بصورت رایگان ارائه می دهد.
convertspeech

سایت اینترنتی:

امکانات

دسته بندی ها

گزینه های ConvertSpeech برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

Descript

Descript

توضیحات ایجاد ابزارهای مشارکتی ساده و قدرتمند برای سازندگان رسانه جدید.
Scribe by Thence

Scribe by Thence

رونوشت های صوتی خودکار.
  • نرم افزار رایگان
  • Web