DeskNotifier

DeskNotifier

DeskNotifier یک برنامه Android است که به شما کمک می کند همه اعلان ها را از طریق تلفن Android خود در رایانه شخصی خود دریافت کنید و به شما امکان می دهد فوراً به پیام های پیامکی خود پاسخ دهید!
DeskNotifier یک برنامه Android است که به شما کمک می کند همه اعلان ها را از طریق تلفن Android خود در رایانه شخصی خود دریافت کنید و به شما امکان می دهد فوراً به پیام های پیامکی خود پاسخ دهید!DeskNotifier همه اعلان ها را از سیستم Android و از همه برنامه های شخص ثالث شما نشان می دهد.در اینجا چند مثال آورده شده است: پیامهای نوشتاری تماس (شما می توانید فوراً از طریق رایانه شخصی خود پاسخ دهید!) مسنجر WhatsApp Viber Astrid Task Facebook ... و خیلی موارد دیگر!به طور کلی DeskNotifier با انواع برنامه های شخص ثالث کار می کند.
desknotifier

سایت اینترنتی:

گزینه های DeskNotifier برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

Motorola Connect

Motorola Connect

برای تماس تلفنی از طریق رایانه خود پیامک ارسال کرده و از آن مطلع شوید.