Directory Snoop

Directory Snoop

Directory Snoop a ابزاری برای جستجو در سطح خوشه است که به کاربران ویندوز اجازه می دهد تا از طریق دیسک های فرمت شده FAT و NTFS درایوهای خود را ببینند تا ببینند چه داده هایی ممکن است در ترک ها پنهان شوند.
  • برنامه پرداخت شده
  • Windows
Directory Snoop a ابزاری برای جستجو در سطح خوشه است که به کاربران ویندوز امکان می دهد از طریق دیسک های فرمت شده FAT و NTFS درایوهای خود را ببینند تا ببینند چه داده هایی ممکن است در ترک ها پنهان شوند.از File Snoop برای بازیابی پرونده های حذف شده استفاده کنید که فکر می کنید هرگز دیگر نمی بینید و یا به طور دائم پرونده های حساس را پاک نمی کنید تا کسی متوجه نشود که آنها وجود داشته اند.رسانه های پشتیبانی شده شامل هارد دیسک های محلی ، دیسک های فلاپی ، دیسک های فشرده ، دیسک های MO و دستگاه های فلش کارت هستند.
directory-snoop

سایت اینترنتی:

گزینه های Directory Snoop برای همه سیستم عامل های دارای مجوز