Disk Space Analyzer: Inspector

Disk Space Analyzer: Inspector

آنالایزر فضای دیسک.
  • برنامه پرداخت شده
  • Mac
آنالایزر فضای دیسک.
disk-space-analyzer-inspector

سایت اینترنتی:

گزینه های Disk Space Analyzer: Inspector برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

SpaceSniffer

SpaceSniffer

SpaceSniffer یک برنامه کاربردی است که به شما ایده می دهد که چگونه پوشه ها و فایل ها در دیسک های شما ساختار می یابند.
  • نرم افزار رایگان
  • Windows
DaisyDisk

DaisyDisk

با DaisyDisk می توانید با پیدا کردن سریع و حذف پرونده های بزرگ ، بی فایده ، فضای دیسک را آزاد کنید.
  • برنامه پرداخت شده
OmniDiskSweeper

OmniDiskSweeper

OmniDiskSweeper یک ابزار Mac OS X است که به سرعت می توانید فایلهای بزرگ و بی فایده را پیدا کرده و حذف کنید.
  • نرم افزار رایگان
  • Mac