Dldone

Dldone

یک پوشه یا پرونده های دارای پرونده های بازیابی par2 یا par را بررسی می کند و بازیابی را برای شما اجرا می کند ، بایگانی را نیز به صورت اختیاری استخراج می کند.ایده آل برای پوشه ها با تعداد زیادی بایگانی با اطلاعات par2 بارگیری شده از usenet.دیگر پشتیبانی نمی شود.
dldone

دسته بندی ها

گزینه های Dldone برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

Parbuddy

Parbuddy

PAR Buddy یک مشتری رایگان Parchive (PAR) و RAR است که باعث می شود تا به راحتی صف و برنامه ریزی کنید و کارهای قبلی را برای چک و تعمیر PAR2 و باز کردن بسته بندی RAR انجام دهید.
  • نرم افزار رایگان
  • Windows