DNS Checker

DNS Checker

DNS Checker برای بررسی سوابق سرور نام دامنه در برابر لیست انتخابی سرورهای DNS در گوشه های مختلف جهان ، سرویس جستجوی رایگان dns را ارائه می دهد.
  • نرم افزار رایگان
  • Web
DNS Checker برای بررسی سوابق سرور نام دامنه در برابر لیست انتخابی سرورهای DNS در گوشه های مختلف دنیا ، سرویس جستجوی رایگان dns را ارائه می دهد.به جستجوی سریع نامهای دامنه بپردازید و برای تأیید اینکه وب سایت کاملاً تبلیغ شده است یا در سراسر جهان ، داده های DNS جمع آوری شده از همه مکان را بررسی کنید.
dns-checker

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های DNS Checker برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

whatsmydns.net

whatsmydns.net

بلافاصله نام های میزبان خود را در آدرس اینترنتی و سایر اطلاعات DNS در برابر انتخاب سرورهای نام تصادفی در سراسر جهان بررسی کنید.
  • نرم افزار رایگان
  • Web