DUnitearth

DUnitearth

محل سرورهای Duniter در سیاره زمین.
مکان سرورهای موجود در سیاره زمین.شبکه ای از اجتماعات است که در آن هر عضو توسط همسالان خود تأیید می شود ، این شبکه از طریق رمزنگاری منحنی های بیضوی سود سهام جهانی یا درآمد پایه را تأمین می کند.JavaScript متمرکز برنامه HTTP است.کد منبع باز مشترک:
dunitearth

سایت اینترنتی:

امکانات

دسته بندی ها

گزینه های DUnitearth برای همه سیستم عامل های دارای مجوز