GGPO

GGPO

ایجاد SDK در سال 2009 ، شبکه GGPO SDK در استفاده از شبکه های برگشت در بازی های همتا به همتا پیشگام بود.این برنامه به طور خاص برای پنهان کردن تأخیر شبکه در بازی های سبک سریع و پر پیچ و خم که به ورودی های بسیار دقیق و اجرای کامل قاب احتیاج دارند ، طراحی شده است.تکنیک های سنتی زمان انتقال شبکه را با افزودن تأخیر به ورودی بازیکنان ، و در نتیجه احساس تنبل و لجبازی بازی حساس می کند.شبکه های برگشتی از پیش بینی ورودی و اجرای سوداگرانه برای ارسال سریع ورودی های بازیکن به بازی استفاده می کنند و این توهم یک شبکه با تأخیر صفر را فراهم می کند.با استفاده از بازگشت ، همان زمان ، واکنش های صف بصری و صوتی ، و حافظه ماهیچه ای بازیکنان شما بازی می کنند و به صورت آنلاین به صورت آفلاین ترجمه می کنند.SDK شبکه GGPO به گونه ای طراحی شده است که شبکه های برگشتی را در بازی های جدید و موجود به آسانی ممکن می کند.... چگونه کار می کند؟شبکه های برگشتی به گونه ای طراحی شده است که در یک موتور کاملاً قطعی از نظیر به همتا درآید.اگر با قطعیت کامل ، بازی را تضمین کنیم اگر به سادگی ورودی های یکسان را از آنها تغذیه کنیم ، به صورت یکسان در تمام رایانه های بازیکنان بازی خواهد کرد.یک راه برای دستیابی به این هدف ، تبادل ورودی برای همه بازیکنان در شبکه است ، فقط اجرای یک فریم از منطق گیم پلی در زمانی که همه بازیکنان همه ورودی ها را از همسالان خود دریافت کرده اند.این اغلب منجر به گیم پلی کند و بی پاسخ می شود.هرچه مدت زمان بیشتری برای ورود به شبکه نیاز باشد ، بازی کندتر می شود.در شبکه های برگشت پذیر ، منطق بازی مجاز است فقط ورودی های پخش کننده محلی را انجام دهد.اگر ورودی های از راه دور هنوز موقع اجرای فریم نرسیده باشند ، کد شبکه مشخص می کند که انتظار دارد بازیکنان از راه دور بر اساس ورودی های قبلاً دیده شده چه کاری انجام دهند.از آنجا که هیچ انتظار وجود ندارد ، بازی به همان اندازه آفلاین پاسخگو است.هنگامی که این ورودی ها سرانجام به شبکه می رسند ، می توان آنها را با نمونه هایی که در ابتدا پیش بینی شده بود ، مقایسه کرد.
ggpo

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های GGPO برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

FightCade

FightCade

PLATFORM GAMING NETWORK GAMING بر اساس GGPO