Graphing Calculator

Graphing Calculator

توابع نمودار در دو ، سه و چهار بعد ، صریح ، ضمنی یا پارامتری.نابرابری های نمودار ، توطئه های کانتور ، توطئه چگالی و زمینه بردار.
توابع نمودار در دو ، سه و چهار بعد ، صریح ، ضمنی یا پارامتری.نابرابری های نمودار ، توطئه های کانتور ، توطئه چگالی و زمینه بردار.از مختصات مستطیلی ، قطبی ، استوانه ای یا کروی استفاده کنید.معادلات را به صورت عددی ، گرافیکی یا نمادین حل کنید.فیلم های ریاضی و صفحات وب ایجاد کنید.
graphing-calculator

سایت اینترنتی:

امکانات

دسته بندی ها

گزینه های Graphing Calculator برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

GnuPlot

GnuPlot

Gnuplot داده های تعاملی و توطئه عملکردی است که از طریق خط فرمان قابل حمل است.
Grapher

Grapher

با Grapher می توانید معادلات و مجموعه داده ها را نمودار کرده و نتایج را در مک خود در زمان واقعی تجسم کنید.
  • نرم افزار رایگان
  • Mac
Explain 3D

Explain 3D

توضیح 3D سیستم شبیه سازی های آموزشی است که به مردم کمک می کند تا چگونگی کار را درک کنند.
MathMod

MathMod

یک نرم افزار مدل سازی ریاضی برای تجسم و تحریک بخشیدن به سطوح ضمنی و پارامتری در 3D و 4D.
Functy

Functy

Functy یک بسته رسم نمودار سه بعدی است.این اجازه می دهد تا توابع منحنی دکارتی ، کروی و پارامتری به سرعت و به راحتی ترسیم و تغییر یابد.
Tutorial World - Free Worksheets

Tutorial World - Free Worksheets

Tutorial World سؤالات رایگان را برای تمرین شما در زبان انگلیسی ، ریاضیات و علوم در سطح دبستان ارائه می دهد.
Super Teacher Worksheets

Super Teacher Worksheets

کاربرگ سوپر کاربرگ یک سرویس اشتراک با هزاران منبع تدریس قابل چاپ است.این سایت دارای منابع خواندن ، ریاضیات و علوم برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی است.برگه ها ، بازی های آموزشی و مراکز یادگیری وجود دارد.
  • برنامه پرداخت شده
  • Web
MathPapa

MathPapa

مشکلات جبر خود را به صورت مرحله به مرحله با MathPapa حل کنید! MathPapa می تواند معادلات شما را حل کند (و کار را نشان می دهد!) و هنگامی که در کارهای ریاضی گیر کرده اید به شما کمک می کند.