Insight Maker

Insight Maker

الگوریتم های شبیه سازی قدرتمند را برای Dynamics System و Model Model based based در یک محیط واقعاً منسجم اکتشاف کنید.برای به دست آوردن بینش در سیستم خود از System Dynamics استفاده کنید.از مدل سازی مبتنی بر Agent استفاده کنید تا جزئیات به طور جداگانه جدا شود.
insight-maker

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های Insight Maker برای همه سیستم عامل های دارای مجوز