LyricsX

LyricsX

متن ترانه های iTunes ، Spotify ، Vox و Audirvana Plus.LyricsX یک برنامه منبع باز است.می توانید کد منبع آن را در GitHub مشاهده کنید:
lyricsx

دسته بندی ها

گزینه های LyricsX برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

Lyrics Plugin

Lyrics Plugin

Lyrics Plugin نوعی نرم افزاری است که برای طرفداران موسیقی طراحی شده است.به عبارت ساده - این یک افزودنی برای مشاهده اشعار در WinAmp ، Windows Media Player یا iTunes است.
AutoLyrix

AutoLyrix

AutoLyrix برای بارگیری خودکار متن های Lyrics ، AlbumArt (آثار هنری) و SyncLyric (پرونده های LRC) طراحی شده است.این یک راه حل منبع باز برای EvilLyrics است.