Mark a Spot

Mark a Spot

Mark-a-Spot یک بستر باز و کاملاً پاسخگو برای موبایل و دسکتاپ برای گزارش خدمات ، ردیابی و نظارت بر خدمات شهری 311 ، ردیابی و نظارت بر خدمات شهروندی و مشارکت مدنی مبتنی بر منطقه جغرافیایی مبتنی بر دروپال 8 است.
mark-a-spot

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های Mark a Spot برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

Ushahidi

Ushahidi

Ushahidi برای نقشه برداری مشترک.گزارش های مربوط به افراد موجود در زمین و کارمندان حوزه خود را از طریق پیام کوتاه ، ایمیل ، برنامه وب و توییتر جمع آوری کنید..