My Selfless Act

My Selfless Act

MY SELFLESS ACT بهترین برنامه داوطلبانه است که می توانید در آن کار بشردوستانه خود و تجارب سازمان های مردم نهاد ، داوطلبان و یا افراد را به اشتراک بگذارید.همچنین رویدادهای اجتماعی محلی را پیدا کنید و برای داوطلب شدن با دوستان برنامه ریزی کنید.این امر به شما کمک می کند تا با داوطلبان ، هواداران ، اهدا کنندگان ، کارمندان ، سازمانهای داوطلب و غیره ارتباط برقرار کنید. ایجاد صفحات برای مشاغل ، مارک ها ، افراد مشهور ، سازمان های غیرانتفاعی و سازمان های غیر دولتی به همه اطلاع دهید که چگونه این امر به جامعه کمک می کند (صفحات فقط توسط نمایندگان رسمی ایجاد و مدیریت می شوند)...
my-selfless-act

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های My Selfless Act برای همه سیستم عامل های دارای مجوز