Northgard

Northgard

کنترل یک قبیله وایکینگ را در این بازی استراتژی در زمان واقعی و مبتنی بر اساطیر نورسی انجام دهید.
Northgard یک بازی استراتژی مبتنی بر اساطیر نروژی است که در آن شما یک قبیله وایکینگ ها را برای کنترل یک قاره جدید اسرارآمیز کنترل می کنید.
northgard

سایت اینترنتی:

امکانات

دسته بندی ها

گزینه های Northgard برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

0 A.D.

0 A.D.

0 AD یک بازی استراتژی Real-Time (RTS) با زمان آزاد و متن باز از جنگ باستانی است.
Age of Mythology

Age of Mythology

Age of Mythology مبتنی بر ساختن شهرها ، جمع آوری منابع ، ایجاد ارتش و درنهایت تخریب واحدها و ساختمانهای دشمن است.