PingTester

PingTester

PingTester می تواند لیستی از آدرسهای IP و دستورات تست شبکه را برای افزایش کارآیی کار ، انجام تست پینگ و ردیاب با یک کلیک ، زیرشاخه های 'ping sweep' یا فاصله بین پینگ همه میزبان در یک لیست ، ذخیره کند ، سوابق پینگ فردی را در یک ذخیره ذخیره کندtxt یا فایل اکسل ، گزارش های آماری را بر اساس فاصله زمانی مشخص ، ایجاد کنید تا بتوانید از وضعیت اتصال شبکه در هر دوره مطلع شوید.عملکرد IP Scanner می تواند به سرعت گروهی از IP ها را اسکن کند تا IP مورد استفاده را پیدا کند.و کلیه دستورات dos دیگر می توانند به شکل ویندوز اجرا شوند ...
pingtester

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های PingTester برای همه سیستم عامل های دارای مجوز