Pleo

Pleo

Pleo کارت شرکت است که گزارش هزینه شما را انجام می دهد.
Pleo کارت شرکت است که گزارش هزینه شما را انجام می دهد
pleo

سایت اینترنتی:

امکانات

دسته بندی ها

گزینه های Pleo برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

Cledara

Cledara

Cledara به شرکتها امکان مشاهده و کنترل نرم افزارهای ابری خود را می دهد.یک کارت مجازی برای پرداخت SaaS جدید دریافت کنید ، به طور خودکار آنچه را در اختیار دارید تشخیص دهید ، تمام SaaS خود را در یک صفحه مشاهده کنید و هر کدام را با یک کلیک لغو کنید.