PPC Protect

PPC Protect

PPC Protect پیشرو در تشخیص کلاهبرداری با کلیک و بستر پیشگیری از کلاهبرداری برای تبلیغ کنندگان Google است.حداکثر 30٪ از هزینه های PPC صرف فعالیت های کلاهبرداری می شود.با مبارزه با عقب می توانید به محافظت از بودجه خود کمک کرده و اطمینان حاصل کنید که پول شما برای مشتریان واقعی هزینه می شود که در واقع تبدیل می شوند.
ppc-protect

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های PPC Protect برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

KnowAds

KnowAds

KnowAds.com - رقابت خود را بشناسید
  • برنامه پرداخت شده
  • Web
Click Fraud Prevention

Click Fraud Prevention

نرم افزار پیشگیری از کلاهبرداری Click یک ابزار مفید برای تبلیغ کنندگان و کاربران اینترنت است ، می توانید بهترین شرکت های پیشگیری از کلاهبرداری را کلیک کنید و می توانید بررسی کنید که آیا وب سایت یا شرکتی یک شرکت کلاهبرداری بد است.