Puran Service Manager

Puran Service Manager

Puran Service Manager ابزاری رایگان است که می تواند به شما در فعال کردن / غیرفعال کردن خدمات ویندوز کمک کند.همچنین می توانید هر سرویس را با یک کلیک شروع و متوقف کنید.
  • برنامه شخصی رایگان
  • Windows
Puran Service Manager ابزاری رایگان است که می تواند به شما در فعال کردن / غیرفعال کردن سرویس های ویندوز کمک کند.همچنین می توانید هر سرویس را با یک کلیک شروع و متوقف کنید.
puran-service-manager

گزینه های Puran Service Manager برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

ServiceMon

ServiceMon

ServiceMon یک ابزار نظارت بر سرویس مستقل ، قابل گسترش ، در زمان واقعی برای ویندوز است که در NET نوشته شده است
  • نرم افزار رایگان
  • Windows