Pygame Zero

Pygame Zero

Pygame Zero برای ایجاد بازی های بدون boilerplate است.
Pygame Zero برای ایجاد بازی های بدون boilerplate است.این برنامه برای استفاده در آموزش درنظر گرفته شده است ، به گونه ای که معلمان بتوانند برنامه نویسی اساسی را بدون نیاز به توضیح API یا نوشتن یک حلقه رویداد تدریس کنند.
pygame-zero

امکانات

دسته بندی ها

گزینه های Pygame Zero برای همه سیستم عامل های دارای مجوز