Qt Lightscribe

Qt Lightscribe

برنامه qt مبتنی بر GNU / Linux برای چاپ دیسک های LightScribe.برچسب ها با فرمت XML در فهم / ویرایش آسان ذخیره می شوند.
  • نرم افزار رایگان
  • Linux
برنامه qt مبتنی بر GNU / Linux برای چاپ دیسک های LightScribe.برچسب ها با فرمت XML در فهم / ویرایش آسان ذخیره می شوند.می توانید داده های CDDB را بر روی برچسب ها چاپ کنید (به بخش مستندات مراجعه کنید به HOWTO).
qt-lightscribe

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های Qt Lightscribe برای همه سیستم عامل های دارای مجوز