QuickRestart

QuickRestart

آیا پس از فعال یا غیرفعال کردن یک برنامه افزودنی ، تغییر روی یک موضوع جدید یا تغییر پرونده های پیکربندی (مانند userChrome.css یا user.js) ، آیا مجبور به راه اندازی مجدد Firefox هستید؟
آیا پس از فعال یا غیرفعال کردن یک برنامه افزودنی ، تغییر روی یک موضوع جدید یا تغییر پرونده های پیکربندی (مانند userChrome.css یا user.js) ، آیا مجبور به راه اندازی مجدد Firefox هستید؟این افزونه ساده یک مورد "Restart Firefox" را به منوی "File" اضافه می کند.همچنین می توانید از میانبر صفحه کلید Ctrl + Alt + R یا دکمه نوار ابزار موجود استفاده کنید.
quickrestart

دسته بندی ها

گزینه های QuickRestart برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

Restartless Restart

Restartless Restart

این افزودنی 15KB مجدداً راه اندازی مجدد ، یک مورد از منوی "پرونده" -> "راه اندازی مجدد" و کلید اصلی ctrl / cmd + alt + r را برای راه اندازی مجدد Firefox یا Seamonkey به آن اضافه می کند.