Resunate

Resunate

نرم افزاری مبتنی بر وب برای ساخت یک رزومه و به طور خودکار ارزیابی و بهبود آن برای هر کار.
resunate

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های Resunate برای همه سیستم عامل های دارای مجوز