Shotfarm

Shotfarm

Shotfarm یک طرح واحد و متمرکز است که از آن خرده فروشان و تهیه کنندگان می توانند تصاویر و داده های محصول و تجارت را برای تجارت الکترونیکی و چاپ مدیریت و توزیع کنند.
  • برنامه پرداخت شده
  • Web
Shotfarm یک طرح واحد و متمرکز است که از آن خرده فروشان و تهیه کنندگان می توانند تصاویر و داده های محصول و تجارت را برای تجارت الکترونیکی و چاپ مدیریت و توزیع کنند.
shotfarm

سایت اینترنتی:

امکانات

گزینه های Shotfarm برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

Adobe Bridge

Adobe Bridge

Bridge CC به شما امکان دسترسی متمرکز به کلیه پرونده ها و دارایی های لازم برای پروژه های خلاقانه شما را می دهد.