Snowtape

Snowtape

اگر موسیقی را دوست دارید و می خواهید مقدار زیادی از آن را در جیب خود داشته باشید ، راه حل برفی راه حل مناسبی برای شما است.
  • برنامه پرداخت شده
  • Mac
اگر موسیقی را دوست دارید و می خواهید مقدار زیادی از آن را در جیب خود داشته باشید ، راه حل برفی راه حل مناسبی برای شما است.فقط در 10 ساعت کتابخانه موسیقی شما حاوی بیش از 150 آهنگ است و تا پایان هفته تغییر iPod شما از قبل با موسیقی مورد علاقه شما بسته بندی شده است.امروز Snowtape را بارگیری کنید و آن را به صورت رایگان امتحان کنید!
snowtape

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های Snowtape برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

SonicWeb

SonicWeb

SonicWeb پیشرفته و ضبط کننده رادیو اینترنتی است.به رادیو اینترنت رایگان گوش دهید ، همزمان چندین ایستگاه را ضبط کنید ، جریانهای ضبط شده را به آهنگهای جداگانه تقسیم کنید و مستقیماً به پرونده یا مستقیماً به iTunes صادر کنید.