Spirable

Spirable

مشتریان بیشتری را از طریق سکوی پیشگام اتوماسیون خلاق اسپیسین جذب ، تبدیل و حفظ کنید.به صورت پویا داده ها را به قالب های ویدیویی با کاربرد آسان متصل کنید تا فیلم شخصی سازی شده در مقیاس تولید شود.
spirable

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های Spirable برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

Moovly

Moovly

با استفاده از یک کتابخانه رسانه ای عظیم با بیش از 500000 دارایی بدون حق امتیاز از حق امتیاز (فیلم های بورس ، عکس ها ، تصاویر ، موسیقی و صداها) ، به هر کسی امکان دهید فیلم های متحرک و سایر محتوای چندرسانه ای را ایجاد کند.
  • برنامه پرداخت شده
  • Web
We Adapt

We Adapt

با داشتن یک ویرایشگر خلاق ساده اما قدرتمند و گردش کار خودکار ، اکنون برای هر بازاریاب ساده است که تبلیغات ویدیویی شگفت انگیز را برای هر قالب و پلتفرم ایجاد کند.
  • برنامه پرداخت شده
  • Web