StatsD

StatsD

شبح شبکه ای که بر روی سکوی Node.js اجرا می شود و به آمار گوش می دهد ، مانند پیشخوان ها و تایمرها ، از طریق UDP یا TCP ارسال می شود و مصالح را به یک یا چند سرویس باطری قابل وصل (برای مثال ، Graphite) می فرستد.
statsd

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های StatsD برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

collectd

collectd

کلکسیون کلاهبرداری است که آمار عملکرد سیستم را به صورت دوره ای جمع می کند و مکانیزم هایی را برای ذخیره مقادیر به روش های مختلف ، به عنوان مثال در پرونده های RRD فراهم می کند.
  • نرم افزار رایگان
  • Linux
  • BSD