Status Notes

Status Notes

با چند کلیک یادداشت ایجاد کنید و آنها را به نوار وضعیت خود اضافه کنید.
  • نرم افزار رایگان
  • Android
با چند کلیک یادداشت ایجاد کنید و آنها را به نوار وضعیت خود اضافه کنید.
status-notes

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های Status Notes برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

Sonocent Audio Notetaker

Sonocent Audio Notetaker

ابزار مطالعه و بهره وری برنده جوایز که به دانشجویان و متخصصان کمک می کند تا در ضبط های خود باهوش تر عمل کنند.
Note Monger

Note Monger

یادداشت برداری ، در هر زمان ، سریع ، در هر نقطه.لیست و یادآوری های TO-DO خود را مدیریت کنید.چیزها را بخاطر بسپارتوجه داشته باشید که از Android استفاده کنید.
  • نرم افزار رایگان
  • Android