StatusGator

StatusGator

StatusGator صفحه وضعیت خدمات را بر صدها سرویس ابری نظارت می کند.برای تیم خود داشبورد سفارشی ایجاد کنید تا هر زمان مشکل ایجاد شود ، بررسی کند.هشدارها را به ایمیل ، Slack ، HipChat ، Flowdock و موارد دیگر پیکربندی کنید.اگر هرکدام از خدمات وابسته به شما کاهش یابد ، شما و تیمتان فوراً می دانید.
statusgator

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های StatusGator برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

Sup.

Sup.

چند ثانیه صفحه وضعیت را دریافت کنید.اتلاف وقت برای پاسخ به سؤالات وضعیت بی پایان را متوقف کنید.از سرخوردگی جلوگیری کنید.اعتماد مشتری را دوباره احیا کنید.