testmunk

testmunk

برنامه خود را در استخر بزرگی از نسخه ها و دستگاه های Android و iOS آزمایش کنید.دیگر نیازی به خرید و به روزرسانی دستگاههای خود ندارید.
برنامه خود را در استخر بزرگی از نسخه ها و دستگاه های Android و iOS آزمایش کنید.نیازی به خرید و به روزرسانی مداوم دستگاه های شما نیست.Testmunk پوشش کامل دستگاه و سیستم عامل را که هم اکنون در بازار موجود است ، تضمین می کند.دستگاه ها غیر جیل هستند.ما از برنامه های بومی و ترکیبی پشتیبانی می کنیم.
testmunk

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های testmunk برای همه سیستم عامل های دارای مجوز