The Hand Vu

The Hand Vu

Hand Vu از یک دوربین استفاده می کند و از حرکات ژست برای حرکت در رایانه استفاده می کند.
Hand Vu از یک دوربین استفاده می کند و از حرکات ژست برای حرکت در رایانه استفاده می کند.
the-hand-vu

دسته بندی ها

گزینه های The Hand Vu برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

ControlAir

ControlAir

می توانید برنامه های رسانه ای خود مانند Spotify و VLC Player را با ControlAir کنترل کنید.این از وب کم شما برای انجام حرکات انگشت خود استفاده می کند.
  • نرم افزار رایگان
  • Mac