Unilexicon

Unilexicon

Unilexicon - ویرایشگر بصری و مدیر طبقه بندی برای تألیف واژگان کنترل شده با پسوند برچسب گذاری محتوا.ویرایشگر تاکسونومیک ویژوال و ابزارهای مدیریت برای واژگان کنترل شده و اصطلاحات استفاده از نمودارهای زیبا و جستجوی پیش بینی طبقه بندی برای کشف و ویرایش واژگان سفارش و مفهوم کشیدن و رها کردن مفهوم با رابط بصری درک و مدیریت روابط در طبقه بندی های بزرگ ، حتی؟
unilexicon

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های Unilexicon برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

Visual Understanding Environment

Visual Understanding Environment

Visual Understanding Environment (VUE) ابزاری برای نقشه برداری از ذهن و مفهوم نقشه برداری است.همچنین یک برنامه ارائه غیر خطی است.
CmapTools

CmapTools

نقشه های مفهومی روی سرورها ، نقشه های آنها را همزمان با سایر کاربران در اینترنت ویرایش کنید و در وب جستجو کنید تا اطلاعات مربوط به یک نقشه مفهومی را جستجو کنید.