Wage Scout

Wage Scout

پیش بینی دستمزد یک بانک اطلاعاتی جامع از مشاغل واقعی و حقوق در سراسر ایالات متحده برای کمک به شما در کشف انواع مشاغل در خارج از کشور و میزان پرداخت آنها به طور معمول به شما کمک می کند.
wage-scout

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های Wage Scout برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

Devsalary

Devsalary

ابزار مقایسه حقوق برای توسعه دهندگان و مبتدیان.داده ها از 10000+ راه اندازی و نقش های شغلی.
  • نرم افزار رایگان
  • Web
Paylab.com

Paylab.com

حقوق ، حقوق ، دستمزد - بررسی حقوق و جبران خسارت بر اساس موقعیت ، نمای کلی حقوق در سراسر جهان
Comparably

Comparably

نظارت بر بازار کار برای بهترین مشاغل ، جبران خسارت و شرکت ها از طریق بستر جبران خسارت و فرهنگ کسب و کار.
  • نرم افزار رایگان
  • Web