xeno-canto

xeno-canto

xeno-canto یک وب سایت اختصاص داده شده برای به اشتراک گذاشتن صداهای پرنده از سراسر جهان است.این که آیا شما یک دانشمند تحقیق هستید ، یک آبجو یا یک کنجکاوی در مورد صدایی که از پنجره آشپزخانه تان شنیده اید ، کنجکاو هستید ، ما از شما دعوت می کنیم تا ضبط صدای پرنده را در این مجموعه گوش دهید ، بارگیری و اکتشاف کنید.
xeno-canto

سایت اینترنتی:

دسته بندی ها

گزینه های xeno-canto برای همه سیستم عامل های دارای مجوز

BirdSongId

BirdSongId

آیا تاکنون شنیده اید که پرنده ای در حال آواز خواندن و تعجب کرده است که "این چه نوع پرنده ای است؟".